Biologia

Dobra praktyka

Komórki macierzyste, część II

Drukuj

Autor
Ilona Żeber Dzikowska, Urszula Poziomek, Katarzyna Derlatka
Krótki opis
Materiał wykorzystuje artykuły naukowe opublikowane w czasopiśmie naukowym Edukacja Biologiczna i Środowiskowa jako pomoce dydaktyczne do lekcji.
Cele praktyki

Rozwijanie umiejętności formułowania opinii i uzasadniania jej merytorycznymi argumentami.

Komentarz

Zajęcia mogą być na dwóch lekcjach następujących po sobie, lub też z przerwą wynikającą z planu zajęć. Jedna jednostka lekcyjna jest przeznaczona na pracę uczniów z kartą pracy, druga na dramę w postaci rozprawy sądowej.

 

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.