Biologia

Wiązka zadań

Zmiany na skórze

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

Która z poniższych zmian na skórze wymaga bezzwłocznej konsultacji lekarskiej?

`square`  A. Bez wyraźnego powodu znamię zaczyna lekko krwawić.

`square`  B. Po pierwszym opalaniu się latem pojawiło się lekkie zaczerwienienie.

`square`  C. Świeża blizna jest innego koloru niż sąsiadująca skóra.

`square`  D. Po opalaniu uwidoczniły się piegi.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

1.2 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku.
5.2 Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej.

Wymaganie szczegółowe

6.11.2. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Skóra. Uczeń opisuje stan zdrowej skóry oraz rozpoznaje niepokojące zmiany na skórze, które wymagają konsultacji lekarskiej.

Komentarz

W nowej podstawie programowej nie ma już wydzielonej ścieżki edukacji prozdrowotnej, ale zagadnienia uwarunkowań zdrowia człowieka zostały włączone do wymagań przedmiotowych, w tym wypadku do Biologii dla III etapu edukacyjnego, zarówno do wymagań ogólnych (celów nauczania), jak i szczegółowych (treści). Opisywane zadanie sprawdza konkretny punkt wymagań w zakresie treści kształcenia, jakim jest rozpoznawanie zmian na skórze, które wymagają konsultacji lekarskiej. Wybrane zostały objawy, które mogą świadczyć o rozwoju choroby nowotworowej – czerniaka. Dystraktorami są opisy innych zmian na skórze, które nie świadczą o chorobie, jak np. piegi albo inny kolor blizny.

Zadanie to okazało się stosunkowo łatwe – aż 77,1% uczniów prawidłowo wskazało na odpowiedź A. Odpowiedzi B lub C wskazywało po około 7% uczniów, niewiele więcej, bo tylko 8%, wybrało odpowiedź D.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.